Eerdere berichten

Vind ons op:

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook

Deze website wordt groen gehost.

Afzetten van elzen wel heel rigoureus

In IJsselstein zijn op bomengebied diverse dingen aan de hand. Er worden bomen gekapt omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn of oud en gevaarlijk wegens uitvallende takken. Er is het project van de uitbreiding van Winkelcentrum De Clinckhoeff, waarvoor een aantal (prachtige) bomen moest wijken. En dan zijn daar ook nog de elzen.

Het groenplatform heeft een brief gestuurd naar de wethouder over het kappen van veel elzen in IJsselstein. Het gaat in feite om een uitdunningsslag, vooral op verzoek van het Hoogheemraadschap. Elzen langs watergangen moeten eens in de zoveel jaar uitgedund worden omdat anders de oevers instorten. Men noemt dit ‘afzetten’ van elzen (en andere bomen). Bij veel elzen wordt er uitgedund en anders worden elzen afgezaagd tot een halve meter boven de grond, zodat ze weer opnieuw uitlopen. Er ontstaan dan meer struikvormige bossages.Afzetten van elzen langs de waterkant

Verrast door grootschaligheid

De leden van het groenplatform zijn verrast door de grootschaligheid van de actie. Niet alleen elzen langs waterkanten worden aangepakt, maar ook solitaire elzen of elzen die niet direct langs de waterkant staan. Dat laatste zoals bijvoorbeeld achter de Haanderik. Hiermee gaan – en nog wel nét voor het broedseizoen van de meeste kleine zangvogels – heel veel nuttige plekken voor vogels en andere dieren verloren.  De elzen bieden niet alleen schuilplaatsen en nestgelegenheid maar ook voedsel voor vele dieren. Bovendien is de timing dubbel slecht gekozen omdat de watervogels ook al bezig zijn met nestelen.  Vele oevers zijn net helemaal kaal gemaakt!

De brief gaat trouwens alleen in op de ‘afzetting’ van elzen. Er zijn in IJsselstein onlangs ook nog vele andere bomen gekapt, waaronder een aantal prachtige abelen. Deze laatsten in het kader van de vernieuwing van Winkelcentrum De Clinckhoeff. Alleen, voor de gemiddelde inwoner is dit niet te onderscheiden. Wij hopen binnenkort, in overleg met de gemeente te horen waarom voor deze grootschalige elzenactie is gekozen.

Het groenplatform bestaat uit leden van de bomenridders, het IVN, de vogelwacht (vacature) en de bijenhoudersvereniging).

Hieronder de inhoud van de brief over de elzen

Gemeente IJsselstein
t.n.v. Vincent van den Berg

IJsselstein, 13 maart 2017

Betreft: Elzenkap/afzetting in IJsselstein

Beste Vincent,

Wij  hebben veel reacties gekregen op de (voorgenomen) kap van een groot aantal elzen rond de stadsvijver, in IJsselveld-West en Oost (Robijnpad) en bij de Lage Biezen (Nicolaasschool). Het wemelt van de rode stippen. Een en ander is ons uiteraard ook niet ontgaan.

Twee GPIJ-leden hebben hier vragen over gesteld aan Martijn van Buren. De uitleg die zij kregen was dat de elzen niet gekapt maar ‘afgezet’ werden en dat de bomen weer verder zouden groeien. Wij hebben hier grote twijfels over en zouden graag nadere uitleg willen. En waarom zo massaal? Waarom niet om en om afzetten? We hebben ook gezien dat veel solitaire elzen zijn ‘afgezet’, dit zijn elzen die geen bedreiging voor de slootkanten vormen. Waarom?

Een ander aspect is de timing. In IJsselveld  zijn nét vorige week al veel bomen gekapt in verband met het project Clinckhoeff. Dit heeft veel impact op bewoners. Waarom de buurt op dit moment belasten met nog meer kaalslag?

Bovendien is het half maart en zijn natuur en (water)vogels al druk bezig met het broedseizoen. Onlangs zijn er in de omgeving van OBS De Tandem en bij het Robijnpad sloten uitgebaggerd en op veel plaatsen zijn de oevers volledig kaal. Als daar ook nog alle elzen (en veel knotwilgen!) verwijderd worden, dan komt de natuur alweer op achterstand te staan.

Als GPIJ hebben we de afgelopen jaren een zeer constructief overleg met de gemeente gevoerd. We zijn steeds goed geïnformeerd over voorgenomen onderhoud en kap. Wat er nu gebeurt overvalt ons en anderen.

Daarom willen wij vragen tot opschorting van de werkzaamheden tot nader overleg tussen de partijen.

Naast overleg over de voortgang van de werkzaamheden lijkt het ons verstandig ook te overleggen over de communicatie naar de bewoners. Daar constateren we nu een ernstige tekortkoming van de gemeente. We willen graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van deze communicatie.
Met vriendelijke groet,
GPIJ

Bewaren

Bewaren

Delen is fijn!

een opmerking

  1. Ruud schreef:

    Oevers die instorten door elzen? Grotere misvatting is niet mogelijk. Elzen en essen zijn de enige soorten waarvan bekend is dat zij ook onder het (grond)wateroppervlak in staat zijn om wortels te vormen. Ze zijn dus in feite een zeer welkome versteviging van de oevers. Het rucksigtlos inkorten, (zoals bij de fanfare aan het Paardenlaantje, waar ook nog en passant 3 veldesdoorns zijn platgezaagd), in plaats van dunnen, wat wel periodiek noodzakelijk is, duidt; a) Op onvoldoende kennis van zaken bij het management, b) Op een ongewenste belangenverstrengeling tussen management en aannemerij en c)op een one size fits all beleid, waardoor op termijn alleen nog rottende boomstompjes langs de oevers zullen staan. IJsselstein zou goedkoper uit zijn met een organisatie van wél ter zake geschoolde mensen. Wat een knoeiers.