Eerdere berichten

Vind ons op:

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook

Deze website wordt groen gehost.

Informatieavond herinrichting Touwlaan 11 september

Op donderdag 11 september houdt gemeente IJsselstein een informatieavond (inloop) over de plannen met de Touwlaan. Je kunt binnenlopen tussen 18:00 en 20:00 in gebouw Het Kruispunt, Touwlaan 36.

Waarom wil de gemeente de Touwlaan opnieuw inrichten? Voornamelijk voor  verbetering van de verkeersveiligheid (drukke laan met aan weerszijden scholen). Daarbij komt dat er extra subsidie beschikbaar is voor vervanging van de bomen en verbetering van de ondergrondse groeiplaatsen voor de nieuwe bomen.

Nader onderzoek van de bomen

Touwlaan zomer 2013

Touwlaan zomer 2013

Bomenridders IJsselstein heeft eerder bedenkingen gehad bij de plannen. Wij, en met ons vele IJsselsteiners, willen de mooie groene laan niet missen! We vonden de plannen van de gemeente niet voldoende gemotiveerd en hadden veel vragen bij het nut en de noodzaak van de herinrichting.

Wij wilden met name nog eens een goed onderzoek naar de werkelijke staat van de bomen. Het groenplatform steunde ons in die wens, we hebben ingesproken in de clustervergadering van de raad en daarna is dat onderzoek ook daadwerkelijk uitgevoerd.

De bomen (rode en groene esdoorns) zijn ditmaal individueel bekeken. De conclusie is dat de bomen in slechte staat zijn. Dat komt door de jarenlange verkeersdruk, met name op de wortels. Aan één zijde liggen veel kabels, aan de andere zijde lopen de wortels onder de weg. De bomen hebben het daardoor zwaar. In enkele bomen zitten zwammen. De levensverwachting van de bomen is niet meer zo lang. Misschien nog 10 jaar of misschien wat meer.

Omdat de gemeente nú de kans heeft om met subsidie op een juiste manier nieuwe bomen te planten, kiest het college van B&W voor variant A. Waarbij de huidige bomen worden verwijderd, de weg iets verbreed, licht verhoogde fietspaden worden aangelegd en nieuwe bomen worden geplant met een goede ondergrondse structuur.

Bomenridders IJsselstein vindt het heel erg jammer dat deze markante bomenlaan verdwijnt, het duurt immers een aantal jaren voordat het weer zo mooi groen zal zijn! Wij zijn wel tevreden met de extra onderzoeken die er zijn gehouden en de extra zorgvuldigheid die er daardoor in de besluitvorming optreedt.

Biodiversiteit bevorderen

Het groenplatform (GPIJ, groenplatform IJsselstein) heeft suggesties gedaan welke bomen goed zouden zijn voor de biodiversiteit. En beveelt aan dat er een paar soorten worden aangeplant, en niet maar één soort. Dit bevordert de diversiteit aan insecten en vogels en spreidt het risico bij eventuele ziekten. We begrepen uit de uitnodiging van de gemeente, dat men dit ook wil voorleggen op de inloopavond.

Voordat het college het definitieve plan voorlegt aan de gemeenteraad, is er een infoavond voor omwonenden en belangstellenden.

Infoavond: donderdag 11 september, tussen 18-20 uur. Gebouw Het Kruispunt, Touwlaan 36

 

Delen is fijn!

Comments are closed.